Gedilateerde cardiomyopathie
Cardioloog geeft uitleg

Wat is gedilateerde cardiomyopathie en wat zijn de oorzaken en het gevolg
R.A.M. van Langeveld

copyrights sedert 1998; disclaimer

(Terug) naar homepage

Wat is gedilateerde cardiomyopathie?

Wanneer men praat over hartfalen hoor je vaak de term "gedilateerde cardiomyopathie " vallen. Deze combinatie van woorden heeft als enige betekenis dat het hart verwijd is ten gevolge van een ziekte van de hartspier. (gedilateerd = verwijd; cardio-myo-pathie = hart-spier-ziekte). Het hart gaat uitrekken en wordt groot van omvang onder invloed van een hartspierziekte.

Oorzaak en gevolg

Bij gedilateerde cardiomyopathie is het de ziekte van de hartspier zélf die leidt tot een zwak worden van de hartpomp. Het is een voortschrijdend ziekteproces dat in het algemeen tot een verslechtering leidt, waardoor op den duur het hele beeld van hartfalen tot uiting komt.
De term "gedilateerde cardiomyopathie" beschrijft dus een proces dat in de loop van de tijd optreedt, maar geeft niet de oorzaak aan. Meestal kennen we de oorzaak van deze hartspierverandering ook niet. Er zijn wel een aantal ideeën over wat oorzaken zouden kunnen zijn:
- erfelijkheid, het erft in bepaalde families over
- virusinfecties
- immuunziektes
- toxisch (= door vergif), zoals door langdurig overmatig gebruik van alcohol
- hoge bloeddruk
- kransslagaderaandoeningen.
Hoe een en ander leidt tot een verstoorde werking van de hartspiercellen is echter onvoldoende bekend en onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten van hartfalen? <--- klik hier

R.A.M. van Langeveld is cardioloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch

Toegevoegde keywords:  spierziekte uitgerekt opgerekt uitgezet hartwand myocard myopathie hartzwak hartzwakte cardiologie hartziekte hartspierziekte spierziekte congestieve
Sponsor::
Atelier voor Duurzaamheid door (kleding)reparatie van o.a. bruidskleding en wiegen