Hartritmestoornissen en hartfalen
cardioloog geeft uitleg

Eenvoudige toelichting op hartritmestoornissen bij hartfalen
R.A.M. van Langeveld

copyrights sedert 1998; disclaimer

(Terug) naar homepage

Allerlei ritmestoornissen mogelijk

Er zijn een aantal stoornissen van het hartritme die zich voordoen bij patiŽnten met hartfalen. Met een ritmestoornis bedoel ik elk ander hartritme dan gebruikelijk. Van een normaal hartritme ben je je meestal niet bewust. Maar als het hart op een andere manier gaat kloppen, een ander ritme krijgt dus, dan is er sprake van een ritmestoornis en die zul je meestal wel gewaar worden. Bijvoorbeeld als een bonk in de borst of af en toe een harde slag. Soms voel je het even roffelen van binnen. Soms voelt het alsof het hart een slag overslaat. Dit alles komt veel voor, ook als je geen hartfalen hebt. Dat is dus op zich geen reden tot zorg, maar het moet wel door de arts bekeken worden.

Boezemfibrilleren komt vaak voor

Bij boezemfibrilleren zal het hart echter in een verhoogd tempo en onregelmatig slaan. Het hart pompt als gevolg van die omstandigheid minder bloed uit dan normaal. Boezemfibrilleren kan om allerlei redenen ontstaan, maar de belangrijkste reden is toch wel dat het hart vaak groter is dan normaal, dus in meer of mindere mate is uitgerekt. Dat uitgerekte hart veroorzaakt een verstoorde geleiding van elekctrische prikkels, waardoor het, onder meer, onregelmatig gaat slaan. De kans op het krijgen van boezemfibrilleren is groter naar mate het hart er slechter aan toe is.
Omdat de pompwerking van het hart als gevolg van boezemfibrilleren minder wordt, verergeren ook de klachten van het hartfalen. Kortademigheid en moeheid treden dan nog veel meer op de voorgrond. We moeten dus eerst en vooral proberen te voorkomen dat boezemfibrilleren ontstaat. De kans op slechter worden van de patiŽnt kan dan kleiner gemaakt worden.

Hoe te voorkomen?
De bekendste geneesmiddelen om boezemfibrilleren te voorkomen zijn bŤta-blokkers en ACE-remmers en die staan ook centraal in  de behandeling van hartfalen (zie medicijnen en hartfalen). Deze medicamenten maken dus niet alleen het hartfalen minder erg, maar verminderen ook de kans op ontstaan van boezemfibrilleren.

Wat is er aan te doen?
Als het toch komt tot boezemfibrilleren en het is niet te voorkomen, wees er dan zeker van dat de arts antistollingsmiddelen heeft gegeven. Omdat in de holtes van het hart de bloeddoorstroming als gevolg van boezemfibrilleren op bepaalde plaatsen te gering is, bestaat het gevaar dat het bloed op die plaatsen gaat stollen. Die stolsels kunnen loslaten, de bloedbaan inschieten en op vitale plaatsen een of meerdere bloedvaten verstoppen, met alle risico's van dien. Verder is van belang dat de medicijnen voorgeschreven wegens het hartfalen goed worden ingenomen. 

Heel snelle hartslag

Sommige mensen krijgen af en toe aanvalsgewijs een snelle hartslag die niet meteen overgaat. In zo'n geval moeten zij niet afwachten en hun arts raadplegen met de vraag wat te doen, zeker wanneer zij ook aan hartfalen lijden. De elders besproken medicijnen bij hartfalen kunnen helpen om ook deze stoornis te voorkomen. De arts kan bovendien in voorkomend geval besluiten extra of andere medicijnen voor te schrijven.

Meer weten over boezemfibrilleren? <---klik hier
Meer weten over hartfalen? <---klik hier

R.A.M. van Langeveld is cardioloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch

Toegevoegde keywords: hartklopping hartkloppingen hartpatiŽnt gedilateerde cardiomyopathie cardiologie, vermoeidheid pols polsslag palpitaties fladderen hartritme onregelmatige hartslag overslag ritme hartritme hartslag hart boezems kamers prikkels  hartritmestoornis fibrilleren stoornis bloedstolsels trombose hartaanval kortademigheid hartaanval
Sponsor::
Atelier voor Duurzaamheid door (kleding)reparatie van o.a. bruidskleding en wiegen