Hartfalenpoli, verpleegkundige geeft uitleg
Een gespecialiseerde verpleegkundige geeft uitleg over het hoe en waarom van goede voorlichting op de hartfalenpoli. PatiŽnten moeten leren omgaan met hartfalen.

copyrights sedert 1998; disclaimer
 

Verpleegkundige** geeft uitleg op deze pagina

** P. Miske is verpleegkundig specialist in de voorlichting bij hartziekten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch.

Andere pagina's

Cardioloog geeft uitleg
R.A.M. van Langeveld is cardioloog
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch.

PatiŽnt# vertelt ervaring
Leo Kuijpers, webmaster en hartfalenpatiŽnt
E-mail (van patiŽnt tot patiŽnt)

(Terug) naar homepage

VOORWOORD

In een pagina van deze website brengt cardioloog Dr. van Langeveld naar voren dat het wenselijk, zo niet noodzakelijk, is dat een patiŽnt met hartfalen inzicht verwerft in zijn ziekte. Op een andere pagina beschrijft een hartfalen patiŽnt zelf zijn gunstige ervaringen met de door hem opgedane kennis. Inmiddels komt ook uit onderzoekingen naar voren dat, naar mate patiŽnten met hartfalen beter zijn geÔnformeerd en begeleid, hun kansen, zowel wat betreft de levenskwaliteit als de levensduur, verbeteren. Op grond van een lange ervaring als hoofdverpleegkundige op de afdeling cardiologie kan ik die bevindingen onderschrijven. Het geven van voorlichting en intensieve begeleiding aan hartfalenpatiŽnten kan daarom terecht worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ik ben het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de daaraan verbonden cardiologen daarom zeer erkentelijk dat zij mij de gelegenheid hebben geboden een "hartfalenpoli" op te starten met het doel patiŽnten te informeren en te begeleiden. Reeds nu, enkele jaren later, tekenen zich de gunstige resultaten af. Middels deze pagina wil ik u graag enig inzicht verschaffen in de werkwijze en het belang van onze hartfalenpoli.

P. Miske
Verpleegkundig specialist in de voorlichting bij hartziekten.

Hartfalenpoli, wat is dat?

Wanneer u onder behandeling bent van uw cardioloog in verband met hartfalen, bestaat de mogelijkheid dat hij u verwijst naar de hartfalenpoli. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt bij een in hartfalen gespecialiseerde verpleegkundige, die er bovendien in is getraind belangrijke informatie aan patiŽnten met hartfalen op een begrijpelijke wijze over te dragen zodat dat zij er hun voordeel mee kunnen doen.

De werkwijze

Allereerst zal de verpleegkundige een uitvoerig gesprek met u houden, waarin gekeken wordt naar uw ziekte. Hij gaat na wat de symptomen (ziekteverschijnselen) zijn en de gevolgen die de ziekte heeft voor uw dagelijks functioneren. Hij zal u precies uitleggen wat hartfalen is en hoe dit zo gekomen is. Om u de gelegenheid te geven het thuis nog eens rustig te bekijken krijgt u de informatie ook op schrift mee naar huis.
Een belangrijk onderdeel van dit polibezoek is het adviseren welke voeding voor u geschikt is. Het gaat daarbij beslist niet om een vreselijk dieet, maar gewoon over verstandig eten en drinken. De verpleegkundige zal bijvoorbeeld met u nagaan hoeveel vocht u mag innemen, dus hoeveel u op een dag mag drinken. Hij zal u uitleggen wat de werking van uw medicijnen is en hoe u hiermee het best kunt omgaan. Hij zal vooral ook uitvoerig bespreken hoe u uw bezigheden kunt afstemmen op uw mogelijkheden en beperkingen. Hij zal met u nagaan hoe het met uw werk staat, of er aanpassingen nodig zijn in uw huis en of het nodig is hulp te vragen. De verpleegkundige zal, wanneer dat nodig is en u daarmee instemt, overleg plegen met een psycholoog, maatschappelijk werk, fysiotherapeut of diŽtist.
Natuurlijk wordt er ook uitgebreid gekeken naar uw lichamelijke situatie, ondermeer door controle van uw hartritme, uw bloeddruk, uw gewicht en de mogelijke aanwezigheid van teveel vocht in de buik, benen en longen.

Waarom voorlichting belangrijk is

Hartfalen heeft in de eerste plaats gevolgen voor uw welzijn en functioneren. Hartfalen is echter niet alleen voor uzelf van belang, want het heeft ook grote gevolgen voor uw omgeving. Daarom is het erg belangrijk dat ook uw partner meekomt naar de hartfalenpoli. Het gaat er om dat u en uw partner beter leren omgaan met uw hartfalen en de gevolgen ervan. Het uiteindelijk doel van uw polibezoeken is om u in een zo goed mogelijke conditie te houden. Dat kan, ondermeer, door inzicht te verschaffen over wat er met u aan de hand is, zodat u de mogelijkheid krijgt om wat grip te krijgen op uw leven met hartfalen. In de praktijk blijkt dat hartfalenpatiŽnten in het algemeen erg gemotiveerd zijn, omdat zij beseffen dat hun kansen kunnen verbeteren wanneer zij een beter inzicht hebben in hun ziekte. Dat inzicht biedt hen de mogelijkheid om hun leefwijze en leefomstandigheden verstandig aan te passen.

Cardioloog blijft behandelen

De hartfalenverpleegkundige kan, en zŠl wanneer dat nodig is, altijd overleggen met uw cardioloog en hem over uw toestand informeren. Uw cardioloog blijft u ook gewoon controleren en behandelen. De hartfalenpoli komt ook niet in de plaats van die behandeling, maar het is een extra, maar belangrijke, dienst aan de hartfalenpatiŽnt met het doel zijn conditie en situatie te verbeteren.

Piet Miske, verpleegkundig specialist in de voorlichting bij hartziekten
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch.

Meer weten van hartfalen? <--- klik hier

Toegevoegde trefwoorden: aanbeveling aanbevelingen aanpassen activiteit ademen ademhaling advies adviezen adviseren afdelingshoofd afslanken afvallen arbeid arts artsen bedrust begeleiding behandelen behandeling behandelwijze belasting benauwd benauwdheid beter bewegen beweging bezigheden bezigheid '-Hertogenbosch cardiologie cardiomyopathie Carolus Ziekenhuis CHF chronisch CMP coach coaching conditie congestieve cardiomyopathie consult consultatie consulteren consumptie periodieke controle DCM deskundig deskundige dieet echtgenoot echtgenote eetgedrag eetgewoonte eetpatroon eten expert familie fysiek fysiek fysieke 2004 gebrek gedilateerd hart gedrag gedragingen gedragsregels geestelijk geneeskundig geneesproces geneeswijze genezen genezing gesprekstherapie gevoelens gevolg gevolgen gewichtsverlies gewichtsvermindering gewoonte gezin gezinsleden gezinslid gezond gezondheid gezondheidsklachten gezondheidsleer gezondheidszorg grenzen groot hart Groot Ziekengasthuis Den Bosch handicap hart hartaandoening hartaandoening hartaanval hartafdeling hartafwijking hartbewaking hartfalen hartfunctie hartgebrek hartinfarct hartklacht hartklachten hartkliniek hartkwaal hartpatient hartpoli hartrevalidatie hartslag hartslagen hartspecialist hartziekte hartzwakte HCM herstel herstellen hulpverlening ICM IDCM inademen informatie informeren inspanning instructie instrueren invalide JBZ kinderen kliniek klinisch kortademig kortademigheid leefgewoonte leefwijze levenskwaliteit levenslust lichaam maatregelen mentaal mentale motivatie motivering nachtrust oefenen oefeningen omgeving ondersteuning ongemak ontspannen ontspanning opleiding opvang belasting overleven overleving overlevingskans pijn pleeg poli poliklinisch polikliniek PPCM praktijk psychisch revalidatie risico rusten slaap sociaal spanning specialist sporten spreekuur steun stimulatie stress therapie thuiszorg training uitademen verbeteren verbetering verpleegkundige verpleegster verplegers verpleging verzorging vet vocht voeding voedsel  welzijn werk werken zelfhulp fysiotherapie leefregels