Mens en gezondheid

Deze website gaat over hartfalen, hoe je ermee om kunt gaan en wat misschien daarbij wel handig is om te weten. Hartfalenpatiënten streven naar een zo plezierig mogelijk leven ondanks hun beperkingen. Dat lukt vaak “hartfalenderwijs”, door vooral van je eigen ervaringen te leren en ook door iets meer van deze ziekte te begrijpen. Het is gebleken dat mensen met hartfalen die hiertoe in staat zijn beter af zijn dan mensen die dit niet lukt.

In de voorlichting over hartfalen worden echter vaak onbedoeld te moeilijke medische begrippen gebruikt, zodat veel mensen na het lezen van de eerste regels al afhaken. Goede informatie moet de mens met hartfalen dus wel aanspreken, aansluiten bij zijn persoonlijke beleving en waar mogelijk de mens een “hart onder de riem” steken. Goede hoop is vaak wel degelijk gerechtvaardigd, omdat de medische wetenschap de laatste 10-20 jaar, vooral ook op medicijngebied, veel resultaat heeft geboekt. Deze website is ook bedoeld om begrip te kweken in de sociale omgeving van de hartfalenpatiënt, die vaak niet zozeer “ziek” is, maar wel behoorlijk “beperkt” kan zijn in zijn/haar mogelijkheden.

Op deze website wordt uitleg gegeven door een zeer ervaren cardioloog, door een poliverpleegkundige en door mijzelf als patiënt, ieder vanuit zijn eigen levenservaring en kennis, maar altijd gericht op de belevingen van de patiënt.