Hartfalenderwijs
Indexpagina met voorwoord van de webmaster

Cardioloog geeft een begrijpelijke uitleg van belangrijke zaken bij hartfalen, zijn patiŽnt vertelt hoe hij ermee heeft leren omgaan en een verpleegkundige welke ondersteuning hij kan bieden.

copyrights sedert 1998; disclaimer

Komt 'n hartfalenpatiŽnt bij de dokter

*  Ruud van Langeveld is cardioloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch.

# Leo is biochemicus en hartfalenpatiŽnt.

** Piet Miske is verpleegkundig specialist in de voorlichting bij hartziekten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch.

Voorwoord van de webmaster, zelf hartfalenpatiŽnt.

Deze website gaat over hartfalen, hoe je ermee om kunt gaan en wat misschien daarbij wel handig is om te weten. HartfalenpatiŽnten streven naar een zo plezierig mogelijk leven ondanks hun beperkingen. Dat lukt vaak "hartfalenderwijs", door vooral van je eigen ervaringen te leren en ook door iets meer van deze ziekte te begrijpen. Het is gebleken dat mensen met hartfalen die hiertoe in staat zijn beter af zijn dan mensen die dit niet lukt.
In de voorlichting over hartfalen worden echter vaak onbedoeld te moeilijke medische begrippen gebruikt, zodat veel mensen na het lezen van de eerste regels al afhaken. Goede informatie moet de mens met hartfalen dus wel aanspreken, aansluiten bij zijn persoonlijke beleving en waar mogelijk de mens een ďhart onder de riemĒ steken. Goede hoop is vaak wel degelijk gerechtvaardigd, omdat de medische wetenschap de laatste 10-20 jaar, vooral ook op medicijngebied, veel resultaat heeft geboekt. Deze website is ook bedoeld om begrip te kweken in de sociale omgeving van de hartfalenpatiŽnt, die vaak niet zozeer "ziek" is, maar wel behoorlijk "beperkt" kan zijn in zijn/haar mogelijkheden.

Op deze website wordt uitleg gegeven door een zeer ervaren cardioloog, door een poliverpleegkundige en door mijzelf als patiŽnt, ieder vanuit zijn eigen levenservaring en kennis, maar altijd gericht op de belevingen van de patiŽnt.

Dank gaat uit naar Joost van de Mortel voor zijn steun via de door hem onderhouden website intensivecare-ccu.startpagina.nl.

Leo Kuijpers (e-mail, klik hier)
      biochemisch reseacher, hartfalenpatiŽnt en webmaster van hartfalenderwijs.nl
Mede namens
Ruud van Langeveld, cardioloog
Piet Miske, verpleegkundige en voorlichter bij hartziekten.

Toegevoegde keywords: begrip, leren, hartpatiŽnt, voorlichting, inzicht, leven met hartfalen, overzicht, inleiding, contact, medepatiŽnt,  overleven,
Sponsor::
Atelier voor Duurzaamheid door (kleding)reparatie van o.a. bruidskleding en wiegen